Aglow er en kristen verdensomspennende organisasjon i et nettverk av omsorgsfulle kvinner i tjeneste for Gud!

Ordet Aglow er hentet fra Romerbrevet 12:11, der det står "Be Aglow and burn with the Spirit", "Vær brennende i Ånden og tjen Herren". 

Det startet i 1967 av fire kvinner  i Seatle USA. De  hadde en brann for å samle kvinner og dele med dem hele Evangeliet og formidle at det går an å få et levende forhold med Jesus igjennom Den Hellige Ånd.

Dette var på den tiden da den karismatiske vekkelse utbrett over hele verden. Disse fire kvinner inviterte kvinner til en lunsj og det kommer 100 stykker. Ut fra denne samlingen spredt Aglow seg ut over hele USA og etterhvert til andreverdens deler. Og i Norge ble arbeide formelt etablert i 1980. Og idag finnes Aglow i 170 nasjoner, hvor 17 millioner er i berøring med Aglow.

I Norge har vi et Nasjonalstyre som består av 5 ledere og 2 rådgivere: 

Elizabeth De Sousa Vrybloed, leder

Pat Jacobsen, sekretær

Elizabeth Hougsnæs, kasserer/nesteleder

Kristine Røren, konferanseansvarlig

Ann Deborah Goldmann, bønneleder

Rådgivere :

Asbjørn Simonnes


Olav Skogøy

i285978589402689241._szw480h1280_
i285978589402689241._szw480h1280_
Kristine Røren, Styremedlem
Kristine Røren, Styremedlem
Patricia Jacobsen, Styremedlem
Patricia Jacobsen, Styremedlem
Ann Deborah Goldmann, Styremedlem
Ann Deborah Goldmann, Styremedlem
Rådgivere sammen med styreleder
Rådgivere sammen med styreleder
Kari Gullbjørg Hals,

Arne Tesaker,

Asbjørn Simonnes
i285978589403124924
i285978589403124924