Aglow International Konferansen i USA 24 - 26 september 2021

Nå får vi alle en mulighet til å få med oss denne internasjonale konferansen i Orlando i USA inn din stua for kun $ 125 (dollar) for hele konferansen. For å delta i konferansen må du melde deg til www.aglow.org  

Inviter gjerne flere med og del på utgiften.

AGLOW I ISRAEL er det Aglowtur

1. - 11. april 2022

Den planlegges ut fra USA men vi kjøper flybillett til TEL AVIV og slutter oss til gruppen på deres første bestemmelsessted. 

For mer informasjon www.aglow.org 

 

Ledersamling 19.mars 2022 på Gardermoen

Denne gangen blir det ikke en åpen samling, etter ønske fra våre lokale ledere, de som får invitasjon er ledere og styremedlemmer, rådgivere, lovsangsledere, vertinner og alle andre som har en oppgave i Aglow på det lokale plan. 

Sett av dagen allerede nå! Vi forventer stor oppslutning!