Nå er det en ny tid

"Min kjæreste tar til ordet og sier: Stå opp, min elskede, min vakre jente, og kom! Nå er vinteren omme, regnet er forbi, det er borte. Landet dekkes av blomster. Sangens tid er inne, turtelduen kan høres i landet. Frukten på fikentreet modner, blomsten på vinstokken dufter. Stå opp, min elskede, min vakre jente, og kom!" Høysangen 2:10-13.

Dette ordet fikk vi da Nasjonalstyret var sammen i bønn. Vi visste at det var et ord fra Herren til Aglow, til oss. Det som er så fantastisk er at dette ordet også ble profetert over Aglow av en tidligere nasjonal leder noen år tilbake. Dette er samtidig et ord til Kristi legeme, vi som er Hans utvalgte.

Budskapet er helt klart: Vinteren er forbi! Pandemien er forbi for Guds folk, mørket er forbi. Nå kaller Herren oss ut fra vårt skjulested: "Kom min elskede, min vakre brud, kom!" Vinteren er omme. Halleluja! Landet dekkes av blomster! Dette forstår jeg som: Se, marken er klar. Det er tid til å plante, og tid til å høste, for Herren vil gi vekst. (1.kor. 3:6)

" Sier dere ikke selv: Ennå er det fire måneder til høsten. Men jeg sier dere: Løft blikket og se på markene, de står alt hvite mot høst." (Joh. 4:35)

Jeg leste dette budskapet flere ganger. Mens jeg grunnet på det, så jeg for meg et bilde at et hull i jorden hvor vi var gjemt bort inntil faren var over. Det kan man også se i dyreverdenen, hvor mamma`n gjemmer sine små inne i et hull for å beskytte dem mot rovdyr inntil de er klare til å komme ut. Da kom jeg til å tenke på det budskapet jeg fikk fra Herren og skrev om i AglowNytt der jeg satte som tema: "Herren kaller oss til å søke ly under Hans vinger. På samme måte som de små kyllinger finner ly under hønemammas vinger.

Men nå kaller Herren oss ut fra "det sikre skjulestedet" for vinteren er omme og regnet er forbi. Jorden er frodig! Landet dekkes av blomster. Sangens tid er kommet!

Tiden er kommet for å evangelisere Norge, for å forkynne et gledesbudskap for de fattige (arme). Tiden er kommet for oss i Aglow til å lege dem som har et knust hjerte, sette fangene fri og løse dem som er i djevelens lenker. Herrens Ånd er over oss, derfor kan vi gjøre alt dette. (Jes. 61:1) Herren kaller oss: "Kom, min vakre brud! Stå opp, kom, min elskede!"

Jesus er vintreet (Joh. 15), vi er greinene og vintreet har nå blomster. Men etter blomstringstiden kommer det frukt. Etter en lang tid med isolasjon, er vi kommet ut fulle av blomster. Vi er kalt og sendt ut for å forkynne det gode budskap. Det er en ny tid for Kristi legeme, Jesu brud, Aglow. Vi kommer til å oppleve å se mennesker bli frelst. Vi vil få mer frimodighet til å formidle Guds ord på en helt ny måte, som aldri før. Vi skal bli ikledd kraft fra himmelen, og vi kommer til å ta mer ansvar i tjenesten for Guds rike her på jord! For Herren har åpnet en dør som ingen kan lukke igjen (ÅP.3:8) Guds menighet - Aglow - kommer til å reise seg i kraft og autoritet, ondskapen skal vike, mørket skal gi plass for lyset, for oss. 

Vi er verdens lys. Vi er verdens salt! Herren har mange sjeler i Norge som skal bli frelst. Vekkelsen kommer! Den tredje vekkelsesbølge som Jane Hansen Høyt har talt om. Vi er med, vi er inkludert i Herrens hær. Han er Herre over hærskarene, Jehovah Sebaot.

Løft ditt blikk og se! Herrens frelse vil nå Norge - både i nord og sør, øst og vest! Herren besøker Norge! Vi kjenner at fiendens tid er veldig kort. Derfor er han i voldsomt opprør mot Guds folk. Men vi må feste vårt blikk på Herren. Han er ubegripelig mye større og sterkere enn vår fiende. Vi har fått makt og autoritet over han. Derfor må  vi stå imot ham faste i troen og han vil flykte fra oss (Jak. 2:7-8).

Visste du at du ble utvalgt før verdens grunnvoll ble lagt? (Ef. 1:4) At du er av de levende steiner som Guds tempel er bygget av? (1.Pet. 2:5) Guds Ord forteller oss, hvem vi er i Kristus Jesus:

"Vi er skapt i Hans bilde, vi er Guds barn og vi kom fra Gud (1.Mos. 1:27). Vi er verdifulle i Guds øyne (Jes. 43:4). Til og med hvert hår dere har på hodet er talt (Lukas 12:7). Vi er et hellig presteskap (1.Pet. 2:5). Verdens lys og salt (Matt. 13:5)."

Det er veldig viktig å vite hvem vi er i Kristus Jesus. Det er vår nye identitet som Guds barn.

"...dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys," (1.Pet. 2:9)

Nå er det tid for å sette vår tro ut i handling!

Elizabeth De Sousa Vrybloed