Ord om bønn

9. sep, 2021

Bibelen beskriver mange typer bønn, og jeg vil skrive litt om noen her.

"Be så skal dere få, let så skal dere finne, bank på så skal det lukkes opp for dere."

Forbønn: er å gå inn i en bønnekamp for andre. Da tar vi deres plass innfor Gud. Vi kan be om frelse for oen eks. eller om helbredelse fra sykdom, eller andre ting det måtte være som er velbehagelig for Gud, etter Hans vilje.

Enhetsbønn: "Atter sier jeg dere, Alt det to av dere blir enig om å be om, det skal dere få av min far." Matt. 18:19. For et herlig løfte! Jesus sier også "Tro at dere har fått det og det skal bli gitt dere." Se Mark. 11:24. "Alt dere ber om og begjærer, tro bare at dere har fått det, så skal det bli gitt dere." Her fortsetter Han med å si i neste vers at "når vi står og ber og har noe imot noen da tilgi for at også deres far skal tilgi deres overtredelser." Manglende tilgivelse kan være en grunn til at bønnesvaret uteblir.

En type bønn som vi ofte trenger gå inn i er "løse og binde bønn." Jesus sier i Mark. 3:27. "Ingen kan gå inn i den sterkes hus og røve hans gods uten at han først har bundet den sterke. Og alt det vi binder på jorden skal være bundet i himmelen, og det vi løser på jorden skal være løst i himmelen."

Takksigelse- og lovprisningsbønn: Det er viktig å starte bønnen med takksigelser. Denne typen bønn er den viktigste av alle bønner. Gud elsker at vi er bevisst på hva Han har gjort for oss og stadig gjør. Hvem Han er, Hans storhet og evige Majestet. Dette er den høyeste form for krigføring. Satan kan ikke være til stede der Gud blir tilbedt.

Bønn er også fellesskap med Gud, vi ber i tunger og vi ber med forstanden. Når vi ber, kjenner vi også hvor takknemlige vi er for nåden. Det at vi har en suveren Gud som gir oss nåde og tilgir oss alle våre synder uten at vi har fortjent det, fyller i hvert fall meg med takknemlighet. Hvilken stor kjærlighet Han har vist oss.

Vi har vår identitet i Kristus, så la oss streve etter å bli Han lik ved å elske hverandre og be for hverandre. 

Ann Deborah Goldmann